Sağlık sektöründe hizmet vermek üzere her türlü yatırımı yapar ve  bu maksatla makine, cihazlar ile demirbaşları, sağlık araçlarını satın alır, kurar, işletir ve sizlerin hizmetine sunarız.Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmeti veririz.

Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli nakil vasıtaları,ambulanslar helikopter,uçak gibi araçların temini ve kiralanmasını yaparız..

Hastane, klinik, poliklinik, sağlık hizmetleri ile ilgili ve tıbbın bütün branşlarında yataklı ve yataksız her türlü özel hastane poliklinik, özel sağlık yurtları, özel Check-Up, tahlil tetkik teşhis tedavi ve kontrol merkezleri kurmak, işletmek, kiralamak,laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını sizler için yaparız..