DANIŞMANLIK

Her türlü belge ve başvuru hizmetleri sunarak, yabancı vatandaşlara yönelik pasaport ,vize, ikamet izni, çalışma izni gibi başvuru işlemlerinin yapılmasında ve büro hizmetleri ile bu işlerin takibi ve danışmanlığını yapmak sizler için başlıca görevimizdir..

VİZE İŞLEMLERİ

Vize başvurunuz için gerekli olan belgeleriniz tamamlandıktan sonra işlemlere başlanabilir.

Belgeleriniz deneyimli kadromuz tarafından başvuru türünüze uygun olarak değerlendirilir eksik yada hatalı bir belge varsa bu konuda tarafınız bilinçlendirilir.

Her hangi bir sorun olmaması durumunda adınıza vize başvurunuz yapılır. Başvuru neticesinde takip sürecinde biz her zaman ekibimizle hizmet vermekteyiz.

Ve bu aşamalar neticesinde vize işlemleriniz tamamlanmış olur..

OTURMA İZNİ

Oturma izni, çeşitli nedenlerle Türkiye’ye yerleşmeye karar vermiş yabancıların almasının zorunlu olduğu ikamet tezkeresinin diğer adıdır.Türkiye’de kısa dönem, öğrenci, aile, uzun dönem ve insani ikamet izni çeşitleri vardır ve başvurular göç idaresine internet üzerinden yapılır.

İkamet izinleri 6 sınıfa ayrılmaktadır :

Kısa dönem oturma izni
Aile oturma izni
Öğrenci oturma izni
Uzun dönem oturma izni
İnsani oturma izni
İnsan ticareti mağduru oturma izni

ÇALIŞMA İZNİ

Yabancılara çalışma izni nasıl alınır sorusu yabancının niteliğine, çalışacağı iş yerinin türüne ve Türkiye’nin konjektürel durumuna göre farklı farklı cevaplara sahiptir.En güncel bilgiler ışığında bir yabancı için çalışma izni 2 adımda gerçekleştirilebilir:

  • Öğrenciler için verilen ikamet izni hariç, en az 6 ay geçerli bir Oturma İznine sahip olan yabancılar için, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına E-Devlet üzerinden online başvuru yapılır.
  • Yabancının geçerli ikamet iznine sahip olmadığı durumlarda ikamet ettiği ülkenin ya da yasal bir ikametinin olduğu başka bir ülkenin Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. 

YATIRIM

Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, hukuki, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, finans ve yatırımlar yapmak, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstleniriz..

Yatırım Yapabileceğiniz 5 İdeal Sektör

Bilim ve Teknoloji

İnşaat ve Emlak

Tekstil ve Hazır Giyim

Enerji ve Doğal Kaynaklar

Çevre ve Geri Dönüşüm

VATANDAŞLIK

Asgar Sağlık Yatırım ve Danışmanlık özel vekalet ile Türk vatandaşlığı başvurularınızı eksiksiz ve süratle yapabilecek donanıma, nitelikli iş gücüne ve deneyime sahiptir. 

Normal şartlarda Türkiye’ye gelerek vize veya vize muafiyet süresinde daha uzun kalmak isteyen yabancıların, ikamet izni veya çalışma izni alması gerekmekte olup, Türk vatandaşlığı talebinde bulunacak yabancıların ise 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kanunu ile belirlenen sürelerde Türkiye’de kalması ve bakanlık tarafından belirlenen asgari şartları sağlaması gereklidir.İşte biz bu aşamada size destek oluyoruz.

 

İNSAN KAYNAKLARI

Personel ihtiyacı olan firmaların hedeflerine ulaşabilmesi için gerek iç piyasadan gerekse uluslar arası pazarlardan firmaların verimliliğini, etkinliğini ve niteliğini artırmak için doğru ve nitelikli kişiler bulmak.İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pozisyonlara özgü yetkinliklerin seçimini ve personel yerleştirmesini sağlamak..